Úvodní stránka » Zákon o sociálně-právní ochraně dětí » § 47g Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží

← Zpět na Dávky pěstounské péče (Část 5, Hlava II.)

§ 47g Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží

1)      Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží po dobu, po kterou je dítě v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů. Plné přímé zaopatření se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře.

2)      Jestliže dítě požívá důchod z důchodového pojištění, náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a důchodem.