Úvodní stránka » Zákon o sociálně-právní ochraně dětí » § 47h Příspěvek při ukončení pěstounské péče

← Zpět na Dávky pěstounské péče (Část 5, Hlava II.)

§ 47h Příspěvek při ukončení pěstounské péče

1)      Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle § 47f.

2)      Výše jednorázového příspěvku činí 25 000 Kč.

3)      Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče náleží jen jednou.

Zjednodušeně lze říci:

Příspěvek náleží dítěti, které dosáhlo dospělosti a pěstounská péče mu tedy končí. Při odchodu dětí z PPPD tedy nárok na tento příspěvek nevzniká (leda že by během péče dítě dosáhlo plnoletosti). Příspěvek totiž není příspěvkem pro pěstouny, ale pro dospělé dítě odcházející do samostatného života.