Úvodní stránka » Zákon o sociálně-právní ochraně dětí » § 47k Odměna je považována za příjem

← Zpět Část pátá Pěstounská péče, Hlava II Dávky pěstounské péče, Odměna pěstouna  

§ 47k Odměna pěstouna je považována za příjem

Odměna pěstouna se pro účely zákonů upravující daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na úrazové pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění60) považuje za příjem ze závislé činnosti.

 § 16 písmo b) ZNP.