Úvodní stránka » Články » RPP na metodických setkáních s pracovníky SPOD tzv. III. obcí

MPSV_logo (normální)Na základě spolupráce s MPSV deklarované v dříve citované Tiskové zprávě přednášeli manželé Hláskovi spolu se zástupkyní vedoucí oddělení SPOD Středočeského kraje Mgr. Bc. Janou Nožířovou, DiS. na Metodických pracovních setkáních sociálně-právní ochrany dětí. Ta se konala 19. dubna 2011 v prostorách Národní technické knihovny v Praze a 28. dubna 2011 v prostorách Veřejného ochránce práv v Brně.

Na těchto setkáních byli přítomni především sociální pracovníci obcí s rozšířenou působností (tzv. obcí III. stupně) a krajských úřadů. Po předání praktických zkušeností s realizací prvních dvou případů RPP byly zodpovězeny dotazy přítomných pracovníků, kteří především přímo v terénu rozhodují o tom, zda se po narození miminka odkázaného na náhradní péči kontaktuje ústavní zařízení či pěstounská rodina poskytující RPP.

Doufáme, že se pozitivním přístupem, podrobným rozborem kazuistik a schopností odpovědět na specifické dotazy pracovníků SPOD podařilo překonat prvotní nedůvěru k novému systému náhradní rodinné péče o novorozence prostřednictvím pěstounské péče na přechodnou dobu a umožnilo jim tak uvidět ranou pěstounskou péči jako opravdu reálnou alternativu k umisťování dětí do kojeneckých ústavů.