Úvodní stránka » Články » MPSV k PPPD a RPP

MATERIÁL MPSV K PPPD A RPP KE STAŽENÍ V PŘEHLEDNÉ PODOBĚ 

Pro lepší orientaci v materiálu, který MPSV vydalo 14. 3. 2013 k pojetí PPPD, jsme text rozčlenili podle kapitol s prokliky do jednotlivých částí. Materiál si můžete si stáhnout zde. Je zde přímo vyjádření k rané pěstounské péči, ale i k mnoha otázkám spojeným s pěstounskou péčí na přechodnou dobu.