Úvodní stránka » Otázky a odpovědi » Jaké podmínky musí splňovat žadatel o RPP?

Jaké podmínky musí splňovat žadatel o RPP?

Zde jsou zásadní kriteria pro výběr pěstounů ze zdrojů MPSV.

Žadatelé musí splňovat všechny podmínky pro všechny žadatele o pěstounskou péči (na oddělení NRP se je dozvíte od své sociální pracovnice - patří sem například trestní bezúhonnost, doložení příjmu, zdravotní způsobilost, musí zvládnout psychologické testy, projít přípravou pěstounů v požadované hodinové dotaci 72 hodin aj.). Kromě toho jsou zde další specifické podmínky:

Pěstouni už musí mít plně saturovanou rodičovskou potřebu. Pokud tedy ještě uvažují o tom, že by chtěli dítě do trvalé péče, pak je lepší zvolit jiný způsob pomoci dětem.

Nejmladší dítě v rodině poskytující RPP musí být nejméně sedmileté. Ptáte se proč?

Pokud Vám kraj během přípravy nabídne širší možnosti přípravy, rozhodně je využijte. Zodpovědnost, kterou na sebe při poskytování RPP berete, je značná. Například můžeme velice doporučit kurzy první pomoci vedené záchranáři, abyste předešli své bezradnosti v zásadních okamžicích.