Úvodní stránka » Převzetí dítěte

Převzetí dítěte do PPPD

 Přijetí dítětePřevzetí

  • Po převzetí dítěte je třeba stále myslet na to, že PPPD je péče přechodná – vrcholem péče je úspěšné a bezproblémové předání dítěte do definitivní rodiny.

  • Dítě potřebuje plynule navázat na to, v jakém prostředí se pohybovalo před přijetím dítěte do Vaší rodiny. Proto vždy přemýšlejte nad tím, jak tuto plynulost přechodu zajistit. Uvědomte si, že máme 5 základních smyslů (zrak, chuť, čich, hmat a sluch) a zkuste provázat dítěti jeho zkušenosti ve všech smyslech.
  • Důležité je zachovat informace o původní rodině, proto je potřeba spolupracovat s OSPODem a domluvit se, kdo vytvoří Knihu života, kde budou informace o původní rodině vhodnou formou zachovány.

Průběh

Jak potom probíhá péče? Pokračování našeho "seriálu" najdete zde: