Úvodní stránka » Průběh PPPD

Průběh PPPD

Průběh PPPD

Každý den pobytu dítěte v PPPD byste měli vědět, proč ještě nemůže jít do definitivní rodiny. Měli byste mít přehled, na co se čeká, kdy a od koho dostanete další informace.

Péče může trvat maximálně rok, aby dítě nebylo tak dlouho v právní nejistotě, proto je potřeba hlídat doslova každý den.

Od první chvíle nezapomeňte zajišťovat dokumentaci celého období, které dítě stráví ve vaší rodině. Je dobré zvyknout si v pravidelných intervalech (min. jednou týdně) dokumentaci doplňovat, sednout a napsat vše, co dítě za uplynulý týden prožilo, jaké zaznamenalo úspěchy, vývojové změny. Záznamy poslouží přebírající rodině a v budoucnu i dítěti samotnému.

Samozřejmou povinností pěstouna PPPD je zajistit dítěti veškeré zdravotní prohlídky a další vyšetření, které navrhne ošetřující lékař. Po přijetí dítěte do péče byste měli navštívit s dítětem pediatra do 48 hodin.

Po celou dobu od svěření dítěte do jeho předání musí probíhat nepřetržitá osobní péče pěstouny i dalšími členy rodiny, která dítěti zajišťuje okamžitou odezvu na jeho potřeby a podporuje zdravý citový, psychomotorický i sociální vývoj. Stabilita hlavních pečujících osob pěstounů i širšího sociálního prostředí umožní dítěti naučit se od nejranějšího věku vytvářet pevné a stabilní vazby.

Užitečné je vysledovat osobní věci, které si dítě oblíbilo (hračky, oblečení apod.) – ty si může pak odnést do další rodiny, aby cítilo kontinuitu v náročném procesu předávání.  

Kromě péče o svěřené dítě jsou pěstouni povinni spolupracovat s orgány sociálně-právní ochrany, ale také jsou povinni se každý rok 24 hodin dále vzdělávat.

Navštivte semináře a kluby PPPD, dozvíte se např.

  • Na co nezapomenout v jednotlivých fázích péče?
  • Jaké lhůty hlídat v průběhu péče?
  • Jak vést dítěti deník?
  • Jak založit dítěti knihu života?
  • Jak správně manipulovat s malým miminkem?
  • Jaká jsou rizika v péči o děti drogově závislých matek?
  • Můžu převzít do péče dítě s rizikem žloutenky?
  • Jak zajišťovat bezpečný kontakt dítěte s původní rodinou?
  • Jaké jsou neurobilogické základy pro smysluplnost poskytování PPPD?
  • Jaká jsou práva a povinnosti pěstounů?

Předávání

A co ve chvíli, kdy se dozvíme, že právní situace dítěte má řešení a dítě půjde dál?

Pokračování najdete na zde: