Úvodní stránka » Články » Podpořte přijetí novely o sociálně právní ochraně dětí!

Podpořte přijetí novely o sociálně-právní ochraně dětí!

Prezident novelu odmítl podepsat. Nyní jde novela zpět do Poslanecké sněmovny ČR. Ta již nemá možnost znění novely nijak měnit, ale může rozhodnutí prezidenta přehlasovat.Na program jednání by měla přijít v úterý 30. října 2012.

PODPOŘIT NOVELU MŮŽETE PODEPSÁNÍM petice.

ZKUSTE ROZHODNOUT, JAK BYSTE O PŘIJETÍ NOVELY ROZHODLI VY A přehlasujte či podpořte prezidenta.

PODÍVEJTE SE, JAK O NOVELE HLASOVALI JEDNOTLIVÍ POSLANCI A PŘEMÝŠLEJTE, ZDA JE NEMŮŽETE O PROBLEMATICE INFORMOVAT TAK, ABY SE V ŘÍJNU SPRÁVNĚ ROZHODLI.

Co je v novele tak nového, že je potřeba podpořit i přes její nedostatky přijetí?

 • novela neruší kojenecké ústavy ani dětské domovy – ALE posouvá těžiště práce s rodinou do terénu místo pouhého přesunu dítěte do ústavních zařízení
 • novela není slepou kopií zahraničních systémů péče o děti – ALE využívá dlouhodobým výzkumem i praxí ověřené poznatky z oborů psychologie, psychiatrie, sociální práce a pedagogiky, které se již léta učí na univerzitách v zahraničí i České republice
 • novela nekritizuje pracovníky ústavní péče – ALE povzbuzuje možnost starat se i o děti se závažným hendikepem v domácím prostředí
 • novela nesnižuje potřebnost pediatrické péče pro děti v ohrožení – ALE přesouvá ji do ambulancí, protože i bez pobytu v ústavní péči může být kvalitní specializovaná pediatrická péče pro dítě zajištěna
 • novela nevyřeší všechny problémy opuštěných či zanedbaných dětí – ALE zvýší šance těmto dětem na život v rodině – vlastní či náhrad
 • Také se můžete podívat na celé znění novely, jsou zde jasně vyznačeny všechny změny oproti současně platné verzi.

Na rozdíl od dětí předávaných z kojeneckého ústavu jsou děti procházející ranou pěstounskou péčí i přes svou složitou životní situaci předávány do definitivních rodin:

 • bez deprivace
 • mají schopnost tvořit výlučnou vazbu s pečující osobou (osobami)
 • mají schopnost sebepřijetí
 • mají zdravé sebevědomí
 • dobře navazují vztahy s jinými dospělými i dětmi
 • vývojově je spíše napřed než pozadu

Ostatní děti, které projdou ústavní výchovou, mají citovou deprivaci, vývojové opoždění, nezdravé sebehodnocení a narušenou schopnost vytvářet výlučnou vazbu, což se projevuje zejména v náročných životních okamžicích selháváním (puberta, partnerství, rodičovství).

Jsme již poslední postkomunistickou zemí, která upřednostňuje umisťování dětí do kojeneckých ústavů a nepodporuje možnost v rodině vyrůstat ani 20 let po pádu komunismu, ačkoliv

 • to dětem bez rodičů umožňuje narodit se přesto do rodiny
 • děti nemají trvalé vývojové následky způsobené pobytem v ústavu
 • je to levnější a výrazně efektivnější než ústavní výchova
 • ještě před zahájením kampaně pro vyhledávání pěstounů je již nyní ochotno se této práci věnovat mnoho rodin, na pěstounskou péči na přechodnou dobu je připraveno přes 50 rodin v republice, které k tomu však nemají vytvořené podmínky (nízké finanční zajištění, v době pohotovosti dokonce nemají žádný příjem, nepočítají se jim za tuto namáhavou činnost roky do důchodu, chybí podpora odborníků, odlehčovací služby apod.)
 • přechod od ústavní péče k podpoře pěstounské péči zvládly všechny okolní země, dokonce i Rumunsko

Nezbývá než doufat, že je to jen zdržení a že nakonec novela bude přijata

Média svým přístupem víceméně podporují ústavní péči, protože dávají velký prostor zastáncům kojeneckých ústavů a uskupením, která jsou na kojenecké ústavy jasně napojena (např. Společnost sociálních pediatrů), bez znalosti problematiky zpochybňují novelu různými nadpisy článků, ale hlavně nedávají jasně najevo, že změna v péči o ohrožené děti je nutná a že je ostuda, že k ní nedošlo už dávno...

Další články a komentáře najdete také i jinde, např:
Václav Klaus - expert na sociálně-právní ochranu - postoj Vratislava Hláska k zamítnutí novely a celý text Klausova zamítnutí
10 fám o novele - nejčastější námitky a vyvrácení jejich neopodstatněnosti
Proč schválit novelu - co změní novela a proč to je třeba
Tisková zpráva MPSV - jaké hlavní principy má novela zavést do praxe?