Úvodní stránka » PPPD - definice, práva a povinnosti pěstouna

Pojetí PPPD

Zásadní vyjádření k pojetí RPP a PPPD vydalo MPSV 14. března 2013. Shrnutí mnoha otázek spojených s pěstounskou péčí na přechodnou dobu můžete stáhnout zde

 


Pro orientaci v zákonech zároveň nabízíme související citace ze zákona 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.

Část 3. - HLAVA V.

Pěstounská péče na přechodnou dobu

§ 27a Evidence osob, které mohou vykonávat PPPD

Část 5. - Pěstounská péče

HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

HLAVA II - DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH PĚSTOUNSKÉ PÉČE