Úvodní stránka » Úvod do specifik pěstounské péče na přechodnou dobu

MPSVÚVOD DO SPECIFIK PĚSTOUNSKÉ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU

 

Určeno pro pracovníky OSPOD, doprovázející subjekty, pěstouny a další odborníky. Teoretická východiska a zkušenosti s praxí.

Účastníci dostanou osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu v rozsahu 8 hodin. 

Ohlasy na předešlé běhy semináře

Kurz je určen pro

 • sociální pracovníky (dle § 111 Zákona)
 • pracovníky v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona)
 • vedoucí pracovníky sociálních služeb (dle § 117 a Zákona)
 • žadatele o pěstounskou péči

Přihlašování na semináře probíhá na stránkách www.dobrarodina.cz.

Kontaktní e-mail: seminare@dobrarodina.cz

 

Program:

1. blok (90 min)

 • Představení účastníků
 • Základní legislativní rámec
 • Teoretická východiska

Přestávka (15 min)

2. blok (90 min)

 • Kritéria výběrů pěstounů pro PPPD
 • Motivace žadatelů o PPPD

Přestávka (30 min)

3. blok (90 min)

 • Specializace PPPD
 • Průběh PPPD

Přestávka (15 min)

4. blok (90 min)

 • Doplňující témata
 • Diskuze, dotazy, elektronické evaluační dotazníky
 • Zakončení
Podmínkou pro získání osvědčení je účast na kurzu v plném rozsahu 8 hodin a vyplnění evaluačního dotazníku.
Lektorský tým se skládá vždy z kombinace sociálního pracovníka a pěstouna se zkušenostmi s praxí PPPD.

Cílové kompetence kurzu:

 • Ujasnění teoretických východisek pro PPPD ve světle nejnovějších neurovědeckých výzkumů
 • Ujasnění východisek pro výběr vhodných párů pro poskytování PPPD
 • Ujasnění role sociálního pracovníka v PPPD
 • Ujasnění role klíčového pracovníka při doprovázení pěstounů PPPD
 • Ujasnění smyslu PPPD oproti ústavní výchově
 • Seznámení s praktickými zkušenostmi s PPPD (vedení dokumentace, spolupráce s porodnicí, OSPOD, soudci, osvojiteli, původní rodinou aj.)

Počet vyučovacích hodin: 8 vyučovacích hodin (po 45 min) + přestávky

Maximální počet účastníků: 20 osob

Kurz je koncipován tak, aby byl prostor pro individuální dotazy účastníků i pro dobré porozumění problematice.