Pro potřeby všech, kteří se snaží zorientovat v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí zvláště teď po přijetí novely, se pokoušíme vytvořit přístupnější verzi. Zatím se na tom pracuje, takže to ještě nefunguje v plné podobě.

Přivítáme Vaše připomínky na vylepšení. Pošlete nám další doplňující dokumenty, které by bylo vhodné pro výklad některých bodů přidat.

ZÁKON 359/1999 Sb.

ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí novelizovaný dne 1. 1. 2013