Zákon 359/1999 Sb.

ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí novelizovaný dne 1. 1. 2013


Část 1. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Část 2. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

Část 3. - OPATŘENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

Část 4. - ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

Část 5. - PĚSTOUNSKÁ PÉČE

Část 6. - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA POVĚŘENÝMI OSOBAMI

Část 7. - INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

Část 8. - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Část 9. - SPRÁVNÍ DELIKTY

Část 10. - ŘÍZENÍ A MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST

Část 11. - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ