Úvodní stránka » Zákon o sociálně-právní ochraně dětí » § 10a Povinnost oznámit dítě vyžadující SPOD

← Zpět na Část 3. (Opatření sociálně-právní ochrany dětí, Hlava I. Preventivní a poradenská činnost)

§ 10a Povinnost oznámit dítě vyžadující SPOD

1)      Poskytovatel zdravotních služeb je povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že matka po narození dítěte dítě opustila a zanechala je v jeho zdravotnickém zařízení.

2)      Každý, kdo se souhlasem rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a bez rozhodnutí příslušného orgánu převezme dítě do své péče s úmyslem přijmout dítě do své trvalé péče, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

3)      Při plnění povinností podle odstavců 1 a 2 platí § 10 odst. 4 věta poslední obdobně.


Všechny paragrafy 3. čáti, Hlavy I. (Preventivní a poradenská činnost):

§ 10 Povinnosti obecního úřadu

§ 10a Povinnost oznámit dítě vyžadující SPOD

§ 11 Poradenská činnost

§ 12 Povinnost využít odbornou pomoc

§ 13 Výchovná opatření

§ 13a Odejmutí dítěte z péče rodičů