Úvodní stránka » Zákon o sociálně-právní ochraně dětí » § 12 Povinnost využít odbornou pomoc

← Zpět na Část 3. (Opatření sociálně-právní ochrany dětí, Hlava I. Preventivní a poradenská činnost)

§ 12 Povinnost využít odbornou pomoc

1)      Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče

a)      nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytně potřebuje a obecní úřad obce s rozšířenou působností takovou pomoc předtím doporučil,

b)      nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte nebo úpravě styku s dítětem,

c)      nevyužili možnosti odborné poradenské pomoci potřebné k překonání problémů rodiny a k odvrácení umístění dítěte do náhradní péče nebo nedbali na doporučení spolupracovat s pověřenými osobami, poskytovateli odborných poradenských služeb nebo mediátorem.

2)      Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen poskytnout rodiči pomoc po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy (§ 28), nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42), spočívající zejména v pomoci uspořádat rodinné poměry, které by umožnily návrat dítěte do rodiny, při řešení životní a sociální situace, včetně hmotné úrovně rodiny, v pomoci při spolupráci s orgány sociálního zabezpečení, krajskými pobočkami Úřadu práce a dalšími státními a jinými orgány, a za tím účelem také zprostředkuje rodiči odbornou poradenskou pomoc.

3)      Obecní úřad obce s rozšířenou působností může povinnosti uvedené v odstavci 1 uložit a pomoc podle odstavce 2 poskytnout i jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte.".


Všechny paragrafy 3. čáti, Hlavy I (Preventivní a poradenská činnost):

§ 10 Povinnosti obecního úřadu

§ 10a Povinnost oznámit dítě vyžadující SPOD

§ 11 Poradenská činnost

§ 12 Povinnost využít odbornou pomoc

§ 13 Výchovná opatření

§ 13a Odejmutí dítěte z péče rodičů