Úvodní stránka » Zákon o sociálně-právní ochraně dětí » § 16 Opatření pro dítě bez péče rodičů

← Zpět na Část 3, Hlava II. (Opatření na ochranu dětí)

§ 16 Opatření pro dítě bez péče rodičů

Ocitlo-li se dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny, je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen podat neprodleně návrh soudu na vydání předběžného opatření podle zvláštního právního předpisu.13)


Všechny paragrafy 3. části, Hlavy II. Opatření na ochranu dětí

§ 14 Podání návrhu soudu

§ 15 Dítě bez péče v důsledků úmrtí či hospitalizace rodičů

§ 16 Opatření pro dítě bez péče rodičů

§ 16a Pomoc osobám, které převzaly opuštěné dítě do péče

§ 17 Opatrovník a poručník

§ 18 Kdy podává KÚ vyjádření ke svěření dítěte do PP