Úvodní stránka » Zákon o sociálně-právní ochraně dětí » § 18 Kdy podává KÚ vyjádření ke svěření dítěte do PP

← Zpět na Část 3, Hlava II. (Opatření na ochranu dětí)

§ 18 Kdy podává KÚ vyjádření ke svěření dítěte do PP

Vyjádření podle zvláštního právního předpisu16) podává soudu v řízení o svěření dítěte do pěstounské péče nebo o osvojení dítěte krajský úřad, jestliže zprostředkoval svěření dítěte do pěstounské péče nebo osvojení dítěte (§ 24); v ostatních případech podává toto vyjádření obecní úřad obce s rozšířenou působností.


Všechny paragrafy 3. části, Hlavy II. Opatření na ochranu dětí

§ 14 Podání návrhu soudu

§ 15 Dítě bez péče v důsledků úmrtí či hospitalizace rodičů

§ 16 Opatření pro dítě bez péče rodičů

§ 16a Pomoc osobám, které převzaly opuštěné dítě do péče

§ 17 Opatrovník a poručník

§ 18 Kdy podává KÚ vyjádření ke svěření dítěte do PP