Úvodní stránka » Otázky pro rozhodnutí stát se pěstounem PPPD

Otázky pro rozhodnutí stát se pěstounem PPPD

 • nohy v pískuJste zralí lidé s dobrými předpoklady a schopnostmi pro péči o děti, výchovu a rodičovství?
 • Máte za sebou vlastní rodičovskou zkušenost?
 • Je Vašemu nejmladšímu dítěti nejméně osm let? 
 • Jste si vědomi, že PPPDje služba dítěti, nikoliv naplnění vaší rodičovské touhy?
 • Je vaše rodinná situace stabilizovaná, máte podporu partnera?
 • Máte dostatečné materiální a sociální zázemí, abyste se mohli dětem poskytnou bezpečný přechodný domov a péči?
 • Pokud pracujete, jste schopni ze dne na den přerušit své pracovní aktivity a převzít dítě do péče?
 • Věk nejmladšího dítěteDokážete zajistit ochranu osobních údajů i před nejbližším okolím? Uvědomujete si, že Česká republika je v určitém ohledu opravdu malá a každá informace, která vám unikne, už pak běží bez vaší kontroly dál?
 • Máte dobré rodinné zázemí, které bude mít pochopení pro vaše rozhodnutí stát se pěstouny PPPD?
 • Jste přiměřeně vzdělaní v oblasti péče o děti v obtížné rodinné situaci?
 • Jste schopni a ochotni pozitivně a aktivně spolupracovat s orgány sociálně právní ochrany dětí a odbornými pracovníky?
 • Rozumíte tomu, proč je pro děti potřebná právě přechodná pěstounská péče?
 • Jste si vědomi, že cílem PPPD je předání dítěte původní nebo osvojitelské rodině?
 • Nebudete mít chuť změnit přechodnou péči o dítě na trvalou, pokud se právní uvolnění dítěte bude natahovat?
 • Jste si jisti, že nemáte spíše touhu po trvalé péči o další dítě?
 • Budete umět brát ohled na individuální potřeby dítěte? Přizpůsobíte se jim?
 • Budete umět připravit sebe, svoji rodinu a nejbližší okolí na předání dítěte původní či osvojitelské rodině?
 • Až soud rozhodne o dalším osudu dítěte, dokážete komunikovat s osvojitelskou či původní rodinou a budete se jí snažit maximálně usnadnit přijetí dítěte? Budete schopni rodinu provázet adaptačním obdobím? Budete jí umět vytvořit bezpečný prostor pro vytváření vazby s dítětem?
 • Dokážete se vyrovnat s možností, že původní či osvojitelská rodina po převzetí dítěte nebude chtít nadále udržovat kontakty s vaší rodinou?
 • Dokážete přijmout se umět "zamilovat" do původní či osvojitelské rodiny, ať bude jakákoliv? To, kam od Vás dítě půjde, nebudete totiž moci ovlivnit.
 • Jste ochotni pořizovat dítěti dokumentaci období, které u vás stráví (fotky, video, vyprávění)?
 • Mají vaše děti dostatečný věkový odstup od případného dítěte přijímaného do PPPD, aby ho nevnímaly jako konkurenta?
 • Budete umět vysvětlit svým dětem principy PPPD, budete je umět připravit na péči završenou předáním dítěte do původní či osvojitelské rodiny?

Jak začít přípravu na PPPD

Jestliže jste na základě svých odpovědí na tyto otázky přesvědčeni, že byste se mohli stát dobrými pěstouny PPPD, najděte si pokračování na stránce 

Jak začít přípravu na PPPD.

Všechny tyto otázky a mnohé další můžete probrat a konzultovat také osobně na seminářích o PPPD pořádaných v Dobré rodině.

Máte-li pocit, že byste raději pomohli dětem jinou formou, podívejte se na Čtyři inspirativní možnosti, jak pomoci dětem.

Pokud máte pocit, že byste se chtěli starat o ohrožené děti, ale hledáte jiný typ péče, podívejte se, jaké jsou další možnosti péče o ohrožené děti.