Úvodní stránka » Články » Jak podpořit RPP?

Dobrá rodina o.p.s.

Jak podpořit RPP?

Klikněte na obrázek miminka nebo sem a přispějte libovolnou částkou!

Nezáleží na tom jak vysoká je, vždyť i malé kapky dokáží vytvořit celé oceány. Daleko důležitější je, aby se mohla opakovat, neboť se rodí stále nová miminka, která milující péči potřebují. Děkujeme všem za podporu a pomoc i za šíření mezi dalšími lidmi s dobrým srdcem a pocitem odpovědnosti.

Na co je finanční podpora potřeba?

Získané prostředky použijeme především na šíření osvěty v oblasti péče o ohrožené děti:

  • hledání systémových řešení problémů, se kterými se pěstouni RPP i všechny další zúčastněné subjekty setkávají
  • sbírání zkušeností s RPP z praxe, sumarizace těchto zkušeností pro úřady a instituce, které se na proměně systému péče o ohrožené děti podílejí
  • na poskytování informací o tom, 
    • jak pěstounská péče na přechodnou dobu (PPPD) a zejména pak raná pěstounská péče funguje, 
    • co od rodin, které RPP poskytují, taková péče vyžaduje, 
    • kde začít s přípravou na RPP

Výsledky naší činnosti

Výsledky naší osvětové činnosti jsou více než patrné. Pěstounská péče na přechodnou dobu je sice uzákoněna od roku 2006, ale teprve poté, co se lidé mohli začít seznamovat s jejím praktickým využívání, stoupl o ni zájem široké veřejnosti. V roce 2009 jsme byli jediní, kdo RPP poskytoval. Dnes jsou v republice desítky rodin, které stihly projít přípravou a začaly PPPD poskytovat. A v přípravách po celé ČR jsou další desítky rodin. Díky nim tak opuštěná miminka i starší děti budu mít možnost nezačínat svůj život v ústavech, ale v rodinách.

Co všechno se v minulých letech podařilo?

Pokud Vás zajímá, co jsme v uplynulých letech dělali, podívejte se na výstupy z jednotlivých let.

Naše stránky www.rpp.cz během uplynulého roku navštívilo 17.562 lidí ze všech krajů České republiky, kteří si zobrazili průměrně 4,24 stránky a strávili zde 3,75 min., z nich 1.912 lidí zde strávilo dokonce více než 10 minut, 3.756 si přečetlo 5 a více stránek! 6.531 návštěvníků se na naše stránky průměrně 4x vrátilo.