Úvodní stránka » Pro osvojitele » Výhody přebírání dítěte z PPPD
  1. Základní nastavení procesu předávání
  2. Předávání dítěte z PPPD krok za krokem

Výhody přebírání dítěte z PPPD

Někdy to v první chvíli může vypadat, že z ústavu by přebírání dítěte bylo jednodušší. Nikdo to tam moc neřeší a většinou dítě můžete převzít i rychleji. Některé děti jsou po převzetí z ústavní péče zdánlivě hodné, mají režim, dobře spinkají. Z dlouhodobého hlediska se ale ukazuje, že to je pro děti opravdu velká zátěž.

Možná to vše oceníte až postupně. Časem zjistíte, že pokud dítě přešlo z porodnice rovnou k pěstounům, nemá poruchy chování, které jsou obvyklé u dětí, které musely projít ústavní či jinak zanedbávající či týrající péčí. Dítě bude jistější, lépe bude zvládat stresové situace, bude Vám více důvěřovat.

Dítě v PPPD není poškozeno tzv. poruchou attachmentu (poruchou schopnosti vytvářet vztahy), protože se v pěstounské rodině naučilo to nejdůležitější – vytvořit pevnou vazbu k pečující osobě. Je až překvapivé, jak dítě tuto pevnou vazbu dokáže v případě nouze překlopit na jinou osobu. Příroda bývala dříve nemilosrdná, matky daleko častěji umíraly v důsledku menší péče. Jsme tedy vybaveni schopností přejít v krizové situaci do péče jiné osoby, tato péče však musí být výlučná. Pro dobré překlopení vazby je nutná shoda dospělých, znalost základních principů předávání dítěte z PPPD a dostupná odborná pomoc.

Dítě v PPPD nemá opožděný psychomotorický vývoj, což je častým důsledkem ústavní výchovy.

Dítěti v PPPD byla věnována výlučná pozornost, jaká je obyčejně věnována novorozenci. Není jedním z mnoha, je jedinečné a je k němu tak přistupováno. Daleko lépe tedy rozvíjí svoji sebeúctu a zvyšuje se šance na dobré začlenění do společnosti.

Každá rodina má sice svoji atmosféru a svůj rytmus, ale ačkoliv se jistě liší vaše rodinné prostředí od rodinného prostředí pěstounů, různá rodinná prostředí jsou si podobnější než ve srovnání s prostředím ústavní péče. Dítě procházející PPPD bylo od přijetí do rodiny pěstounů nošeno, houpáno, chováno, rozvíjeno na základě individuálních potřeb, pohybovalo se v běžném životě. Dítě tedy zvládne adaptaci lépe.

Dítě procházející PPPD je zvyklé na běžný život, je zvyklé chodit ven, na nákupy, na hřiště, po ulicích, zná běžnou vůni domácnosti při vaření, zná zvuky domácnosti (např. zná zvuk pračky, telefonu, komunikace členů rodiny mezi sebou i s přáteli). Nebude tedy prožívat náročnou změnu podnětů, jaké jsou vystaveny děti po pobytu v ústavní výchově.

Dítě v PPPD navíc není vystaveno pláči jiných dětí, kterému jsou malé děti v ústavní péči vystaveny i několik hodin denně. 

Dítě je z PPPD zvyklé na kontakt s muži, ať už přímo v osobě pěstouna, přátel pěstounů, ale i mužů na ulici, v obchodech, na úřadech apod. Děti v ústavní výchově je často za celou dobu pobytu nepřijdou s muži vůbec do kontaktu, protože personál je z drtivé většiny tvořen ženami.

Pěstouni PPPD dítěti vytvářejí pečlivé záznamy, jak dítě trávilo čas, kdy u nich bydlelo, pořizují bohatou fotodokumentaci. Když se později dítě k fotkám vrací, jsou to fotky z běžného života, není tedy před kamarády znevýhodněno tím, že musí ukazovat, že žilo v ústavu. Dítě prošlé ústavní výchovou často nemá na toto období zachovány žádné vzpomínky.

Pěstouni PPPD dítě důvěrně znají. Mohou tedy být pro následnou rodinu průvodci při přebírání péče. Ukážou jim, jak o dítě pečovali, seznámí je podrobně s tím, co dítě už umí, co ho baví,  jak dítě prožívalo i náročnější situace, jak ho uklidnili, jak ho krmili, uspávali. Vše se odehrává v přirozeném rodinném prostředí pěstounů, přebírající rodina může tedy návyky dítěte přenést do svého domova. Ústavní režim se do domácího prostředí přenáší daleko hůře.

Díky tomu, že pěstouni mají v PPPD v jednom okamžiku zpravidla pouze jedno dítě (výjimkou jsou např. dvojčata či sourozenci), mohou být nápomocni při tvorbě IPOD (individuálního plánu ochrany dítěte), čímž se urychlí období právní nejistoty, aby se příběh dítěte posunul k definitivnímu řešení. Oporou pěstounům i OSPODům jsou navíc pracovníci doprovázejících organizací. K takto individuálnímu přístupu nemají ústavní zařízení kapacitu.

Přebírající rodina má v pěstounech i průvodce a pomocníky po převzetí péče, mohou jim zavolat, když si nejsou jisti. Poskytnou jim informace o tom, jak podobné situace dítě zvládalo v rodině pěstounů.

Pěstouni PPPD po celou dobu zajišťují dítěti veškeré lékařské prohlídky a potřebná vyšetření. Většinu těchto výkonů je možné zajistit ambulantně. Dítě tak nemusí trávit ve zdravotnickém zařízení čas, kdy žádnou zdravotní péči nepotřebuje. Pokud má dítě zdravotní potíže vyžadující hospitalizaci, nastoupí pěstoun do nemocnice jako doprovod. Pro potřeby zprostředkování náhradní rodinné péče (nalezení vhodných osvojitelů) zajišťují pěstouni ambulantně posudky pediatra, psychologa i dalších odborníků. 

Pro dítě bude přechod k vám velkou změnou. Zkuste se tedy pro začátek nebát přijmout zvyky pěstounů, aby přechod k vám nebyl pro dítě příliš náročným. Časem si pak můžete samozřejmě zvyky upravit podle svého.

Pokud Vám pěstouni nabídnou nějaké vybavení, nebojte se je přijmout s tím, že se můžete domluvit, že až z něj dítě vyroste nebo až si pořídíte vlastní, zas vše pěstounům vrátíte.

Je skvělé, když se Vám během předávání podaří vytvořit atmosféru důvěry, kde obě rodiny soustředí veškerou pozornost na soulad, který vede v procesu předávání k pohodě dítěte.

ČÍST DÁL