Úvodní stránka » Pro osvojitele » 1. Základní nastavení procesu předávání
  1. Základní nastavení procesu předávání
  2. Předávání dítěte z PPPD krok za krokem

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ PROCESU PŘEDÁVÁNÍ

Konečně zazvonil kouzelný telefon. Po letech čekání je to najednou tady. Jak to teď zvládnout? Je vůbec možné, aby dítě chtělo k vám, když má vytvořený vztah k pěstounům na přechodnou dobu? A jací ti pěstouni budou, budete si s nimi rozumět? 

Pokud jsou během předávání v souladu dospělí, bude se dobře cítit i dítě.

Středem pozornosti by neměly být pocity dospělých, ale dítěte.

Schéma předávání

Kdo předávání dítěte řídí?

Odpovědnost za proces předávání dítěte má OSPOD dítěte. Ten buď celý proces sám nastaví a koordinuje, nebo pověří koordinací pracovníka doprovázející organizace pěstounů na přechodnou dobu, který by měl OSPOD informovat o tom, zda je soulad mezi osobami, které se procesu předávání účastní.

Před předáváním je třeba se domluvit, jak se budete vzájemně informovat o procesu předávání dítěte z PPPD. Nejlépe je předat si vzájemně maily a posílat informace rovnou všem zúčastněným (tj. pěstounům, osvojitelům, OSPOD dítěte, doprovázející organizaci pěstouna, příp. krajskému úřadu aj.). 

Jak řešit nepříjemné pocity, nesoulad či koflikty?

Budete-li mít nepříjemný pocit, že mezi vámi a pěstouny není soulad, řešte situaci hned, jak si to uvědomíte (nejlépe dříve, než se cítíte rozhořčeni). Většina problémů při předávání dítěte z PPPD vzniká z nedorozumění a z toho, že účastníci včas neřeší vznikající potíže a nepříjemné pocity.

Výzkum mezi osvojiteli, kteří přebírali dítě z PPPD, ukázal, že osvojitelé se bojí při přebírání mluvit o svých pocitech. Teprve, když mají dítě definitivně doma, najednou začnou popisovat, co všechno jim bylo nepříjemné při přebírání dítěte. Zkuste to tedy jinak...

Nebuďte na to sami

Vaše pohoda během přebírání dítěte je velmi důležitá. Neměli byste na to být sami. Informace i podporu by vám měla poskytnout sociální pracovnice OSPOD dítěte nebo podle vašeho trvalého bydliště. V některých regionech jsou organizace, které poskytují podporu budoucím osvojitelům. Můžete se pokusit zjistit, zda je taková organizace ve vašem regionu a požádat je pomoc během celého předávacího procesu. Pracovník, který by vám podporu poskytoval, by se měl spojit s doprovázejícím pracovníkem pěstounů a OSPOD dítěte a společně ladit celý proces. 

Pokud si budete potřebovat vyjasnit při přebírání některé otázky a nebudete je moci řešit přímo s pěstouny, můžete se obrátit na doprovázejícího pracovníka pěstounů, na svůj OSPOD nebo na krajský úřad.

Nebudou si pěstouni chtít spíše dítě nechat?

Od roku 2009, kdy se začala rozebíhat pěstounská péče na přechodnou dobu, už byly předáno z PPPD stovky dětí. V naprosté většině případů to proběhlo dobře. Pěstouni na přechodnou dobu se rozhodli poskytnout rodinnou péči dítěti v krizové situaci, neměli by už tedy mít ambici dovést dítě do dospělosti. Měli by vědět, jaká je jejich role. Mají už naplněnou rodičovskou potřebu, takže jsou rádi, že k nim přichází někdo, kdo bude ochoten převzít zodpovědnost za dítě během jeho dalšího vývoje. Mají tedy jinou motivaci k péči o dítě než vy.

Budete-li mít ale zrovna vy nepříjemný pocit, že vám pěstouni brání v navázání vztahu s dítětem, řešte situaci hned, jak si to uvědomíte (nejlépe dříve, než se cítíte rozhořčeni). 

Pěstouni se o dítě po dobu několika měsíců starali, naučili se poznávat a naplňovat potřeby dítěte. Proto se vás budou snažit navést na jednotlivé detaily péče o předávané dítě. Vy se snažte nespěchat na dítě. O všem spolu obě rodiny musí otevřeně mluvit. Jestliže si dobře načtete způsob péče od pěstounů, budete při přebírání péče úspěšnější.

Nejdůležitější je začátek

Nezapomeňte, že převzetím péče to nekončí. Čeká Vás dlouhá cesta rodičovství. Cesta plná krásných okamžiků i složitých situací. Pro dobře navázaný vztah mezi vámi a dítětem je důležité, abyste měli přebírání dítěte spojené s dobrými zážitky. Je proto důležité na začátku nedělat ze strachu z vyjádřením obav, z netrpělivosti či nezkušenosti zbytečné chyby, které by se pak dlouho napravovaly.

ČÍST DÁL