Úvodní stránka » Zákon o sociálně-právní ochraně dětí » § 5 Přední hledisko sociálně-právní ochrany

← Zpět na Část 2. (Základní ustanovení sociálně-právní ochrany dětí)

§ 5 Přední hledisko sociálně-právní ochrany

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.


Všechny paragrafy 2. části:

§ 5 Předním hledisko sociálně-právní ochrany

§ 6 Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

§ 7 Upozorňování na porušení rodičovských práv

§ 8 Práva dětí na ochranu SPOD

9 Právo na pomoc při výkonu rodičovských práv

§ 9a Standardy kvality SPOD