Úvodní stránka » Zákon o sociálně-právní ochraně dětí » § 7 Upozorňování na porušení rodičovských práv

← Zpět na Část 2. (Základní ustanovení sociálně-právní ochrany dětí)

§ 7 Upozorňování na porušení rodičovských práv

1)      Každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče.

2)      Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, nebo na skutečnosti uvedené v § 6 písm. b) až h); tím není dotčena povinnost vyplývající ze zvláštního právního předpisu.6)


Všechny paragrafy 2. části:

§ 5 Předním hledisko sociálně-právní ochrany

§ 6 Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

§ 7 Upozorňování na porušení rodičovských práv

§ 8 Práva dětí na ochranu SPOD

9 Právo na pomoc při výkonu rodičovských práv

§ 9a Standardy kvality SPOD