Úvodní stránka » Zákon o sociálně-právní ochraně dětí » Část 2. - Základní ustanovení sociálně-právní ochrany dětí

← Zpět na ZÁKON 359/1999 Sb.

Část 1. - Úvodní ustanovení

Část 2.

Základní ustanovení sociálně-právní ochrany dětí

§ 5 Předním hledisko sociálně-právní ochrany

§ 6 Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

§ 7 Upozorňování na porušení rodičovských práv

§ 8 Práva dětí na ochranu SPOD

9 Právo na pomoc při výkonu rodičovských práv

§ 9a Standardy kvality SPOD

Část 3. - Opatření sociálně-právní ochrany

Část 4. - Zařízenní sociálně právní ochrany

Část 5. - Pěstounská péče

Část 6. - Sociálně-právní ochrana pověřenými osobami

Část 7. - Inspekce poskytování sociálně-právní ochrany

Část 8. - Společná ustanovení

Část 9. - Správní delikty

Část 10. - Řízení a místní příslušnost

Část 11. - Přechodná a závěrečná ustanovení