Úvodní stránka » Zákon o sociálně-právní ochraně dětí » Část 6. - Sociálně-právní ochrana pověřenými osobami

← Zpět na ZÁKON 359/1999 Sb.

Část 6. - Sociálně-právní ochrana pověřenými osobami

§ 48 Výkon SPOD pověřenými osobami

§ 49 Vydávání pověření

§ 49a Odborná způsobilost pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

§ 50 Odnětí pověření

Část 1. - Úvodní ustanovení

Část 2. - Základní ustanovení sociálně-právní ochrany

Část 3. - Opatření sociálně-právní ochrany

Část 4. - Zařízenní sociálně právní ochrany

Část 5. - Pěstounská péče

Část 7. - Inspekce poskytování sociálně-právní ochrany

Část 8. - Společná ustanovení

Část 9. - Správní delikty

Část 10. - Řízení a místní příslušnost

Část 11. - Přechodná a závěrečná ustanovení