Úvodní stránka » Zákon o sociálně-právní ochraně dětí » Část 5. - Pěstounská péče

← Zpět na ZÁKON 359/1999 Sb.

Část 5. - Pěstounská péče

HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

HLAVA II - DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH PĚSTOUNSKÉ PÉČE


HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

§ 47a Práva a povinnosti osoby pečující a osoby v evidenci

§ 47b Dohoda o výkonu pěstounské péče

§ 47c Trvání a ukončení dohody o výkonu pěstounské péče

§ 47d Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

HLAVA II - DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

§ 47e Okruh dávek pěstounské péče

§ 47f Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

§ 47g Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží

§ 47h Příspěvek při ukončení pěstounské péče

§ 47i Nárok na odměnu pěstouna

§ 47j Výše odměny pěstouna

§ 47k Odměna pěstouna je považována za příjem

§ 47l Příspěvek při převzetí dítěte

§ 47m Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

§ 47n Společná pěstounská péče manželů

HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH PĚSTOUNSKÉ PÉČE

§ 47o Okruh oprávněných osob

§ 47p Vznik nároku na dávku pěstounské péče a na její výplatu

§ 47q Změna nároku na dávku pěstounské péče

§ 47r Zánik nároku na dávku pěstounské péče

§ 47s Přechod nároku na dávku pěstounské péče

§ 47t Způsob výplaty dávek pěstounské péče

§ 47u Příjemce a zvláštní příjemce dávky pěstounské péče

§ 47v Řízení o dávkách pěstounské péče

§ 47w Náležitosti žádosti

§ 47x Odvolání

§ 47y Povinnosti příjemce a žadatele o dávku

§ 47z Přeplatky

§ 47za Povinnost sdělovat údaje