Úvodní stránka » Pro osvojitele » 3. Přenesení citového pouta dítěte k přebírající rodině

FÁZE PŘEDÁVACÍHO PROCESU

  1. Rozhodování, zda budete chtít převzít péči o dítě
  2. Navazování vztahu s dítětem
  3. Přenesení citového pouta dítěte na přebírající rodinu

3. Přenesení citového pouta dítěte k přebírající rodině

Cíle této fáze:

  1. V okamžiku, kdy je cca do 7–10 dnů jisté, že rozhodnutí o svěření dítěte do péče přebírající rodiny bude vykonatelné, vytvořit podmínky pro přenesení citového pouta dítěte k přebírající rodině.
  2. Dítě by se v této fázi mělo v intenzívním kontaktu s přebírající rodinou přesvědčovat, že je přebírající rodina bezpečná, umí reagovat na jeho okamžité potřeby, umí s ním trávit příjemně čas.
  3. Zajistit bezpečné předání dítěte do přebírající rodiny a dokončit celý proces předávání. 

a. Příprava definitivního předání

Buďte v kontaktu se svojí sociální pracovnicí, abyste se domluvili na právních náležitostech převzetí dítěte do péče.

Připravte tedy již ve fázi navazování vztahu svoji domácnost tak, abyste se mohli po převzetí péče věnovat v klidu dítěti, příp. abyste k sobě dítě mohli vzít během vycházek (proti podpisu). Nezapomeňte si vyjednat i v práci, že přebíráte dítě do své péče. U předběžného opatření je vykonatelnost vyznačena sice až po návratu doručenek k soudu, ale se zpětnou platností na datum, kdy obě rodiny převzaly rozhodnutí soudu ("od pošťáka").

Frekvence setkání:

V posledních dnech již denně, ev. obden.

Délka setkání:

Pokud dítě vnímá vztah s přebírající rodinou jako bezpečný a odchází dobrovolně s přebírající rodinou, pak již může trávit s přebírající téměř celé dny. 

Průběh přenesení citového pouta:

Aby mohlo dojít k přenesení citového pouta dítěte k vám, mělo by dítě v posledních několika dnech před definitivním předáním dítěte do vaší péče už trávit významnou část aktivního času s vámi. Dítě velmi ocení každého, kdo mu dává najevo, že věnuje dítěti svoji aktivní pozornost a nabízí mu bezpečný vztah. Svým přístupem byste měli dítě ujišťovat o tom, že vám jeho přítomnost dělá radost, že na něj máte energii, že zvládnete bezpečně celodenní péči, že umíte dítě kvalitně zabavit, že ho umíte uklidnit, když se rozruší, že umíte rozpoznat i další jeho potřeby a naplnit je a že s vámi je příjemně.

Pro každý smysl (hmat, čich, chuť, sluch a zrak) by dítě mělo mít možnost navázat. Domluvte se s pěstouny, jak toto navázání zajistit. 

Dítě pochopí, že některé věci se teprve budete učit delším soužitím s dítětem, takže když vám něco nepůjde, zasmějte se nad tím spolu a učte se dál. Dítě nepotřebuje bezchybné, ale pohodové rodiče.

Přestože se vztah dítěte k přebírající rodině prohlubuje, je lepší vyhnout se přespávání dítěte u vás přes noc. S dítětem tedy trávíte většinu dnů a po definitivním předání k tomu přidáte už "jen" noc.

Domluvte se s pěstouny, v kolik hodin a jakým způsobem dojde k definitivnímu předání

b. Definitivní předání

Předávání může proběhnout až poté, co je vykonatelné rozhodnutí soudu o svěření dítěte do vaší péče. 

Při přebírání byste měli uzavřít s pěstouny dohodu o převzetí dítěte, kde by měla být uvedena přesná hodina převzetí, výpis předaných dokladů a současný zdravotní stav dítěte.

Nezapomeňte si od pěstounů vzít doklady (proti podpisu) a dokumentaci a věci dítěte.

c. Dokončení přenesení citového pouta potvrzením souladu obou rodin

Hlavním pečujícími osobami jste již vy a pěstouni by se při setkáních měli chovat již jen jako návštěva.

Po definitivním předání by mělo dojít k plynulému postupnému rozvolňování vztahu dítěte s pěstouny. Přeruší-li se vztahy ze dne na den úplně, může dítě prožívat trauma podobné traumatu úmrtí pečující osoby. Proto pokud to jde, rodiny se navštěvují. Při setkáních potřebuje dítě vnímat prožívaný soulad mezi vámi a pěstouny PPPD tak, aby přechod do vaší rodiny vnímalo jako něco, co je naprosto v pořádku. Setkání by měla probíhat zejména u vás, aby dítě vidělo, že pěstouni jsou již návštěva.

Ideální rozložení návštěv je z praxe zhruba toto:

  • následující den po definitivním předání
  • po dalších 2- 3 dnech
  • dále pak dle domluvy

Domluvte se s pěstouny, zda jim můžete v akutních situacích volatOni s dítětem prožili několik měsíců intenzívní péče, proto dobře znají zvyklosti i potřeby dítěte a mohou vám pomoci zbavit se nejistoty v prvních týdnech péče.

V některých případech vzniká mezi osvojiteli a pěstouny dlouhodobé přátelství. Vaše dítě tak pěstouny zná, proto pro něj není složitá informace, že u nich několik měsíců bydlelo. Pokud se vám takto přátelská atmosféra podaří vytvořit, budete v nich mít průvodce i později, až budete váhat, jak dítěti říct, že se Vám nenarodilo.

Procházejte si čas od času deník a fotky dítěte z období, kdy dítě pobývalo v PPPD, abyste dítěti dávali průběžně prostor, aby se na svou minulost mohlo ptát, aby se jí nebálo a aby vědělo, že po celou dobu bylo milováno. 

Určitě tu situaci znáte:

On: „To je dneska bouřka jako tehdy v Kutné Hoře, viď, miláčku!“
Ona: „V Kutné Hoře? Tam jsem nikdy nebyla!!!“
On: „Ale vzpomeň si, už byl zavřený chrám sv. Barbory, ale kastelánovi nás bylo líto a pustil nás dovnitř, abychom tak nezmokli.“
Ona: „V Kutné Hoře jsem nikdy nebyla. Kdoví, s kým jsi tam vlastně byl!“
On: „Hmm, počkej… Promiň, no jo, to byla Klárka...“

Jen málokdy se ženám podaří zareagovat správně: „To je tak hezké, že máš všechny zajímavé okamžiky svého života tak spojeny se mnou, že už Tě ani nenapadne, že bys v Kutné Hoře byl s někým jiným než se mnou…“ 

Když budete od pěstounů čerpat všechny informace o svém dítěti a budete mu pak všechno vyprávět, bude mít dítě se všemi těmi zážitky spojený krásný zážitek, jak si o tom společně vyprávíte. Dokonce naše paměť funguje tak, že si časem dítě bude nejspíš myslet, že jste ty zážitky s nimi vlastně prožili už vy.

Nebojte se ani po převzetí dítěte vyhledávat odborníky na náhradní rodinnou péči, abyste na to nebyli sami. Vaše dítě bude mít některé specifické potřeby, jiné tempo vývoje či atypické projevy chování. Je dobré mít někoho, kdo problematiku náhradní rodinné péče dobře zná a vy můžete důvěřovat jeho doporučením.

Přejeme Vám hodně úspěchů a radosti na cestě rodičovství!

Texty připravila Alžběta Hlásková, metodička Dobré rodiny o.p.s. pro pěstounskou péči na přechodnou dobu, která má s předáváním dětí z PPPD bohaté osobní zkušenosti napříč celou ČR. Až budete mít vytoužené děťátko doma, budeme rádi, když se s námi podělíte o svoji zkušenost, zda vám uvedené postupy fungovaly, na co jste narazili, na co byste rádi upozornili budoucí osvojitele... Napište nám.