Úvodní stránka » Pro osvojitele » 2. Navazování vztahu s dítětem

FÁZE PŘEDÁVACÍHO PROCESU

  1. Rozhodování, zda budete chtít převzít péči o dítě
  2. Navazování vztahu s dítětem
  3. Přenesení citového pouta dítěte na přebírající rodinu

2. Navazování vztahu s dítětem

K této fázi by se mělo přistoupit až po Vašem jasném vyjádření, že v procesu přebírání dítěte do péče pokračujete. To dáte najevo např. i tím, že k soudu podáte žádost o svěření dítěte do vaší péče.

Cíle této fáze:

  1. Seznamování přebírající rodiny s potřebami dítěte a jejich naplňováním. Vytvoření bezpečného prostředí pro setkávání přebírající rodiny s pěstouny PPPD.
  2. Dítě by se v této fázi mělo opakovaně přesvědčovat, že je přebírající rodina bezpečná, umí reagovat na jeho okamžité potřeby, umí s ním trávit příjemně čas.
  3. Všichni účastníci by měli rozumět, proč v této fázi ještě není možné přistoupit k přenášení citového pouta dítěte na přebírající rodinu. S tím je nutné čekat až do chvíle, kdy je cca do 7–10 dnů jisté, že rozhodnutí o svěření dítěte do péče přebírající rodiny bude vykonatelné. V případě, že máme jistotu, že soud rozhodne do několika dnů, příp. předběžným opatřením, je možné fázi navazování vztahu zkrátit, ev. vynechat a přejít rovnou do fáze 3. Přenesení citového pouta.

Proč v této fázi ještě není možné přistoupit k přenášení citového pouta dítěte na přebírající rodinu?

Délka této fáze je závislá na tom, kdy soud rozhodne o svěření dítěte do vaší péče. Začíná od vašeho rozhodnutí převzít dítě do péče až do chvíle, kdy je cca do 7–10 dnů jisté, že rozhodnutí o svěření dítěte do péče přebírající rodiny bude vykonatelné. 

Pokud byste chtěli dítě převzít dříve a nechtěli byste brát ohled na právní stav věci, přináší to některá úskalí i v případech, kdy by vám to OSPOD umožnil. Více viz Úskalí převzetí dítěte před vykonatelností rozhodnutí soudu.

Frekvence setkání

Do doby, než víte, že bude do několika dnů vykonatelné rozhodnutí, že dítě přechází do vaší péče, doporučujeme setkání max. 1x týdně. 

Praxe ukazuje, že když je při delším předávání setkávání rodin častější, začne být dítě zmatené, kdo je kdo. Když dochází k častějšímu setkávání, dítě se na vás pravděpodobně začne navazovat velmi pěkně. Jenže když mu pořád odjíždíte, přestane s vámi spojovat svoji budoucnost a vrátí se vztahově plně k pěstounům.

Délka setkání

  • Je velmi vhodné stanovit délku setkání předem. Je vhodnější stanovit kratší délku (max. 2-3 hodiny), aby se vzájemná setkání rodin nestala zátěží. Nebojte se, ve fázi přenesení citového pouta už by mělo být možné trávit s dítětem většinu dne, pokud se bude dařit navázat s ním dobře vztah.

Místo setkání

  • Místo setkávání je potřeba vyhodnotit či odhadnout po konzultaci s OSPOD a pěstouny. Nejčastěji tato setkání probíhají v domácnosti pěstounů PPPD.
  • Na základě zkušeností se upouští od vzájemného přespávání rodin. Tato intenzita vzájemné provázanosti rodin přináší riziko ztráty soukromí obou rodin a vzájemné společenské závazky (např. společné jídlo).

Průběh jednotlivých setkání

O dítě v této fázi pečují hlavně pěstouni. Během této fáze máte jedinečnou možnost vidět, jak probíhala dosavadní péče o dítě. Jak se chová dítě u pěstounů? Jak se chovají pěstouni k dítěti? Jak ho krmí, jak ho uspávají, jak ho uklidní, jak si s ním hrají… Čím pečlivěji si péči o dítě od pěstounů načtete, tím úspěšnější budete při navazování vztahu s dítětem, protože rovnou budete péči poskytovat tak, jak je na to dítě zvyklé.

S pěstouny a jejich doprovázejícím pracovníkem zvažte, kdy začne být vhodné, abyste s dítětem trávili čas bez přítomnosti pěstounů či doprovázejícího pracovníka. 

7 tipů pro dobré navazování vztahu s dítětem

Nezapomeňte na pořizování fotek s dítětem.

ČÍST DÁL