Úvodní stránka » Zákon o sociálně-právní ochraně dětí » § 47e Okruh dávek pěstounské péče

 Zpět na Dávky pěstounské péče (Část 5, Hlava II.)

§ 47e Okruh dávek pěstounské péče

Dávkami pěstounské péče jsou

a)      příspěvek na úhradu potřeb dítěte,

b)      odměna pěstouna,

c)      příspěvek při převzetí dítěte,

d)      příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla,

e)      příspěvek při ukončení pěstounské péče.

Poznámka:

Z těchto dávek mají pěstouni PPPD nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte a na odměnu pěstouna. Zároveň můžete požádat o další dávky, např.:

Při přijetí dítěte do PPPD nenáleží příspěvek při převzetí dítěte, po dobu péče o dítě v PPPD náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Souběh s dávkami státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek atd.) je možný.

Aktuální výši všech příspěvků si raději zkontrolujte na portálu MPSV.