Úvodní stránka » Zákon o sociálně-právní ochraně dětí » § 47i Nárok na odměnu pěstouna

← Zpět na Dávky pěstounské péče (Část 5, Hlava II.)

§ 47i Nárok na odměnu pěstouna

1)      Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci. Nárok na odměnu pěstouna má i osoba pečující nebo osoba v evidenci, jestliže nezaopatřené dítě56), které jí bylo svěřeno do péče, nemá po dosažení zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený příspěvek.

2)      Pokud jsou oba manželé osobou pečující nebo osobou v evidenci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich. Ustanovení § 47n věty druhé platí obdobně.


Ostatní paragrafy týkající se odměny pěstouna

§ 47i Nárok na odměnu pěstouna

§ 47j Výše odměny pěstouna

§ 47k Odměna pěstouna je považována za příjem

§ 47n Společná pěstounská péče manželů